Srnčie štítky (podložky pod trofeje)

Povrchová úprava podľa výberu:

Pri objednávke treba uviesť, akú povrchovú úpravu si želáte (vosk alebo lak).

 
Druh štítku: srnčí

Veľkosť: malá lebka

Typ: ST SR M 03

Cena:
voskované: 15 €
lakované: 15 €
 
Druh štítku: srnčí

Veľkosť: malá lebka

Typ: ST SR M 04

Cena:
voskované: 15 €
lakované: 15 €
 
Druh štítku: srnčí

Veľkosť: malá lebka

Typ: ST SR M 05

Cena:
voskované: 15 €
lakované: 15 €
 
Druh štítku: srnčí

Veľkosť: normálna lebka

Typ: ST SR N 01

Cena: vosk – 23 €; lak – 22
 
Druh štítku: srnčí

Veľkosť: normálna lebka

Typ: ST SR N 03

Cena: vosk – 23 €; lak – 22
 
Druh štítku: srnčí

Veľkosť: normálna lebka

Typ: ST SR N 04

Cena: vosk – 23 €; lak – 22
 
Druh štítku: srnčí

Veľkosť: normálna lebka

Typ: ST SR N 05

Cena: vosk – 25 €; lak – 25
 
Druh štítku: srnčí

Veľkosť: preparát

Typ: ST SR P 01

Cena: vosk – 80 €; lak – 78
 
Druh štítku: srnčí

Veľkosť: preparát

Typ: ST SR P 02

Cena: vosk – 45 €; lak – 45
 
Druh štítku: srnčí

Veľkosť: preparát

Typ: ST SR P 03

Cena: vosk – 50 €; lak – 48