Vtáky – trofej (podložky pod trofeje)

Povrchová úprava podľa výberu:

Pri objednávke treba uviesť, akú povrchovú úpravu si želáte (vosk alebo lak).

 
Druh štítku: sluka – trofej

Veľkosť: preparát cca 45 × 21 cm

Typ: ST T 01

Cena: vosk – 30 €; lak – 30
 
Druh štítku: hlucháň – trofej

Veľkosť: cca 100 × 50 cm (podľa obkreslenej trofeje)

Typ: ST T 02

Cena: vosk – 68 €; lak – 65